MR.
míchací technika
s bezezbytkovým
vyprázdněním
Home   tisk

Průtokový míchač typu MR – míchací technika s bezezbytkovým vyprázdněním

Míchače typu MR od firmy m-tec disponují promíchávacím systémem mnohokrát osvědčeným v praxi. Pracují na principu dezintegrátoru: Speciální konstrukce míchacích lopatek přitom vytváří třírozměrný pohyb částeček směšovaných komponent a garantuje tak vysokou jakost směsi za krátkou dobu.

Míchací lopatky a hnací výkon míchače, jeho velikost a materiál jsou navrženy přesně pro příslušnou směs. Speciální rozrušovací lopatky - podle potřeby v otěruvzdorném provedení – zajišťují intenzívní, současně však šetrné míchání. Tímto způsobem lze efektivně zabránit tvorbě hrudek nebo pěchování materiálu mezi lopatkami a bubnem míchače.
Navíc lze použitím vířičů vybavených speciálními rozrušovacími nástavci převádět dodatečnou směšovací energii do směsi. Promíchání aglomerátů, barevných pigmentů či vláken je tak efektivnější.

Spojení míchacích ramen s hřídelí míchače je realizováno šroubovacími násuvnými spojkami, což umožňuje přesné nastavení úhlů a vzdálenosti míchacích lopatek od okraje, stejně jako jejich rychlou a snadnou výměnu.

Míchače typu MR obzvláště vynikají svým bezezbytkovým vyprazdňováním. Díky dvěma širokým vyprazdňovacím klapkám, které jsou po celé délce bubnu, se obsah míchače vyprázdní do zásobníku. Zbytky v míchači činí pouze několik promile z celkového objemu.
 
Systém vyprazdňování je díky své jednoduché, ale technicky vyzrálé konstrukci prachotěsný a nenáročný na údržbu. Rychlé vyprázdnění míchače znamená úsporu času i energie a výrazně tak kromě jiného zvyšuje kapacitu míchače. Optimálně se tak působí proti eventuálním tendencím k separování frakcí. Další výhoda: Zatímco je produkt kontinuálně vynášen ze zásobníku, lze již začít s mícháním nové dávky.

Míchače typu MR se vyznačují dlouhou životností těsnění míchací hřídele díky speciálně vyvinutému systému těsnicích planžet. Samozřejmě se na přání dodává i běžné ucpávkové nebo labyrintové těsnění.

Přednosti:

  • díky bezezbytkovému vyprazdňování není vůbec potřeba ruční čištění nebo čisticí šarže
  • odlehčení následně zařazených dopravníků díky téměř kontinuálnímu odebírání na výstupu. Dopravníky tak mohou být menší.    
  • šetrné míchání díky speciální geometrii lopatek
  • hospodárnost díky menší spotřebě energie
  • vysoce univerzální